Logo
   
PREVARA NARODA SA APRILSKIM PAKETOM Print E-mail
Piše: magistar Nurija Omerbašić 
Predsjednik Instituta za mir i suživot civilizacija Sarajevo i
Kandidat za PREDSTAVNIČKI DOM Skupštine Bosne i Hercegovine,
Izborna jedinica 513Koalicija SNAGA BiH, na rednom broju 4.


PREVARA NARODA SA APRILSKIM PAKETOM:
 
Odbijanjem Aprilskog paketa ustavnih promjena iz 2006. spašen nestanak države BiH i spašen ugled Amerike! 

U RATU SE DRŽAVA BRANI PUŠKOM, A U MIRU SE BRANI USTAVOM I ZAKONIMA. 

U ovom preizbornom periodu, nužno se vratiti „Aprilskom paketu“, jer se neki hvale da su bili za taj paket, pa kritikuju one koji su bili protiv, a ustvari, oni koji su bili za usvajanje „Aprilskog paketa“, praktično su radili na uništavanju države BiH. U nastavku dajemo analitički dokaze za  ove tvrdnje.

Usvajanjem „Aprilskog paketa“ nastalo bi više posljedica za državu BiH, ali je najpogubnija bila činjenica da je  Aprilski paket sadržavao klauzulu samouništavanja države BiH, kroz odredbu da se raspušta Skupština BiH, ako se Predsjedništvo BiH ne izabere iz tri kruga glasanja, pa bi neizborom BiH ostala bez: Parlamenta BiH, Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH. To se moglo ponoviti i poslije niza ponovljenih izbora, čime bi BiH ostala bez  ijedne institucije na duži period. Tehnički mandat ne može vječno trajati. Entiteti bi funkcionisali odvojeno, Pa ostaje po međunarodnom pravu, da međunarodna zajednica dvije cjeline proglase odvojenim državama.  Praktično, to bi bilo legalno odcjepljenje. Danas je svima jasno da bi Dodik znao svoje delegate u Parlamentu BiH nagraditi, ako bi odbili izglasavanje izbora članova Predsjedništva BiH. 

Zna se da svaki delegat u Parlamentu BiH može o predloženom kandidatu za Predsjedništvo BiH pričati satima da je taj kandidat dobar čovjek, da je stručan, da je moralan, ali taj delegat u Parlamentu, kod dođe do glasanja, ne mora dignuti ruku da glasa za kandidata kog je hvalio. I niko tog delegata ne može natjerati da se izjasni što nije glasao za predloženog kandidata, kad je pričao da je predloženi kandidat dobar, stručan...

Važno je ovdje navesti da su neki profesori prava sugerisali usvajanje Aprilskog paketa. Na naše pitanje koji je to pravni lijek koji bi mogao spriječi neizglasavanje Predsjedništva BiH,  koje bi kod takvog novog Ustava u konačnici moglo dovesti do uništenja države BiH,  odgovor tih profesora je bio „nebi to Amerika dozvolila.“ Čak i profesori prava, sa pravnog terena bježe na politički teren, jer nemaju pravnih argumenata za odbranu sopstvenog stava, koji bi uništio državu BiH. Zaboravljaju i vrh SDA i SDP , koji su bili najveći zagovarači usvajanja „Aprilskog paketa“  da Američki ambasador ne bi mogao čučati godinama i pratiti glasanje u parlamentu BiH, da bi spriječio neizglasavanje izbora članova Predjedništva BiH. Ali i da neprekidno čuči, ni tada ne bi moga spriječiti neizglasavanje, kao što mr. Douglas McElhaney nije mogao spriječiti Žilića da ne glasa sa ustavni paket iz 2006.

Druga je priča sa nelegalnim otcjepljenjem, u kom slučaju bi akteri otcjepljenja bili legalno pod udarom svih međunarodnih institucija koje štite internacionalno pravo.

Ako neki političari ili profesori prava misle da je Aprilski paket trebalo usvojiti neka kažu koji bi to bio pravni lijek da se spriječe poslanici u Parlamentu BiH da ne izglasaju Članove Predsjedništva BiH, što bi potom dovelo do raspuštanja Parlamenta u više puta, a na kraju dovelo do legalnog odvajanja RS od ostatka BiH. To legalno odvajanje niko ne bi imao pravo da sprečava, pa bi Bošnjaci, u istoriju ušli kao glupi Bošnjaci koji su iz neznanja ostali bez države BiH.

Odbijajući žestoki zahtjev ambasadora Douglasa McElhaney da prihvatimo Aprilski paket, tad je izgledalo da se odbija ruka prijateljstva USA. Istina i stvarnost je da su oni koji su odbili Aprilski paket spasili ugled Amerike, jer bi nestankom Države BiH, na insistiranje USA ambasadora, donijelo Americi neprijatnosti i gubljenju ugleda u svim demokratskim, a posebno islamskim državama. Kad su do centara moći u USA došle analitičke informacije, da je Aprilski paket sadržavao i samouništavajuću klauzulu, USA je smijenila svog ambasadora u BiH Douglasa McElhaney.  

Kad je tada spašena država BiH, danas pred izbore ne treba birati one stranke i pojedince koji su bili za usvajanje „Aprilskog paketa“,  „Prudskog sporazuma“, „Butmirskog paketa“, ni one koji su bili za prenos vlasništva nad državnom imovinom sa države BiH na entitete, te onih zakona kojima se od entiteta prave države, a ukida država BiH.

Posebno podvlačimo, da odcjepljenje entiteta RS od ostatka države BiH ne bi bilo dobro ni za Srbe, kako u BiH, tako ni za Srbe u Srbiji, Hrvatskoj i drugdje, jer bi to izazvalo novi haos na Balkanu, u Evropi i šire, a svi smo svjedoci da od haosa svi narodi stradaju. O tome u drugom članku! 


POZIV VODITELJIMA NA SVIM MEDIJIMA DA TRAŽE IZJAŠNJAVANJE STRANAKA ¸ALI I POJEDINACA OKO PITANJA DRŽAVNE IMOVINE

Mnogi  voditelji na radiju, a pogotovo na TV  se boje da budu direktni u razotkrivanju stavova političkih stranaka i pojedinaca-kandidata na visoke funkcije oko otvorenih glavnih pitanja od kojih zavisi sam opstanak države BiH, ali i izgradnja funkcionalnosti države.

Zato predlažemo da se pitanje pokušaja PREVARE NARODA sa APRILSKIM PAKETOM, kao i pitanje usvajanja zakona kojima se uništava država BiH, nametne kao nezaobilazno, i to kod svih medija, kod svih RTV kuća  i to više puta, pa da se političke stranke i kandidati za članove Predsjedništva izjasne po pitanju odbrane države BiH u miru sa zakonima, da birači znaju kako je koja stranka, odnosno kadrovi stranaka imaju kapacitet da shvate da se država u ratu brani sa puškom, a u miru sa zakonima i ustavom.


    
 
< Prev   Next >