Logo
   
Vrh SDA je davno raskinuo jedinstvo sa narodom, kad su sebe obogatili, a narod osiromašili! Print E-mail
Piše: magistar Nurija Omerbašić 
Predsjednik Instituta za mir i suživot civilizacija Sarajevo;
Pokretač moralnih promjena  i
Kandidat za PREDSTAVNIČKI DOM Skupštine Bosne i Hercegovine,
Izborna jedinica 513, Koalicija SNAGA BiH, na rednom broju 4.

Vrh SDA je davno raskinuo jedinstvo sa narodom, kad su sebe obogatili, a narod osiromašili!

SDA  je izbacila slogan SNAGA JE U JEDINSTVU, a vrh SDA je davno raskinuo jedinstvo sa narodom. Ne može biti jedinstva između naroda koji je masovno opljačkan sa političarima koji su sebe obogatili. Političari na vlasti su ukinuli stotine hiljada radnih mjesta, koja su postojala, na kojima su branitelji radili do odlaska na ratište. Kad su radnici-branitelji odbranili državu i narod, po povratku se nisu imali gdje zaposliti. Čak i tamo gdje nije nikad bilo ratnih dejstava,uništeno je stotine fabrika koje je su radnici podigli, a koje su uništene da bi se političari i njihovi štićenici obogatili. Brojke kazuju da u BiH ima 500.000 nezaposlenih, 500.000 Penzionera, više penzionera nego zaposlenih, među zaposlenima više radi u nepotrebnoj činovničiji nego u realnom sektoru. Činovnik prima za topli obrok, samo za jedan obrok, samo za jednu osobu, u iznosu , koliko 300.000 penzinera prima penziju za sve obroke za sve ukućane i za sve ostale troškove. Ako su se kod takvog katastrofalnog stanja naroda, samo političari enormno obogatili na nesreći naroda, onda su se ti političari uhvatili za šejtansko uže i niko ne treba narod navraćati da se, pored tatolnog siromašta hvata za šejtansko uže, za koje se drže plitičari. 

Kako se takvim političarima može dati povjerenje kad  su, pred uništenja ekonomske baze društva, htjeli uništiti i opstanak države BiH, donošenjem ustavnih promjena i zakona kojima se mogla uništiti država BiH.Navodimo neke: SDA je bio za Aprilski paket, da je prošao, sad ne bi imali države BiH (Kako? Čitajte na www.ipacc.ba prevara sa Aprilskim paketom; SDA je bila za „PRUD“, da je prošao, takođe bi nestala država, jer u suštini „Pruda“ je bilo dogovor da država BiH ostane bez vlasništva nad državnom imovinom i nestala bi. Kako, čitajte na www.ipacc.ba –članak- prevara sa državnom imovinom. Vrh SDA je bio dugo za raspodjelu državne imovine, dok nisu shvatili pogubnost prevare svog naroda i dok im u gruntu nije pokazano stotine parcela (pašnjaka, šuma, ..) na kojima je već upisano državno vlasništvo, što znači da se zna TITULAR državnog vlasništva i da ne treba rješavati problem koji ne postoji. Uvidjevši moguće katastrofalne posljedice,  odustali su od raspodjele državne imovine i pokrenuli zahtjev pred Ustavnim sudom BiH, koji je donio odluku da je sva državna imovina vlasništvo države BiH, a ne entiteta. U ovoj 2014. godini Vrh SDA je bio pristao da glas Hrvata vrijedi kao glasovi 10 Bošnjaka. Koji birač pristaje da ga neko,  kome je pružio povjerenje pojevtinjava 10 puta i tako mu otima državu i slobodu.

 
< Prev   Next >