Logo
   
Kakva je to ujedinjena BiH, kad SDP glasa za Zakon o prebivalištu Print E-mail
Piše: magistar Nurija Omerbašić 
Predsjednik Instituta za mir i suživot civilizacija Sarajevo;
Pokretač moralnih promjena  i
Kandidat za PREDSTAVNIČKI DOM Skupštine Bosne i Hercegovine,
Izborna jedinica 513, Koalicija SNAGA BiH, na rednom broju 4.

Kakva je to ujedinjena BiH, kad SDP glasa za Zakon o prebivalištu, kojim se otežava povratak odakle su protjerani sa vjekovnih ognjišta

SDP  je istakao slogan: „Ujedinjeni u jednu BiH, jedinu domovinu“. Kako to zvuči neistinito i podlo, ako se zna da je, sa ostalim strankama, SDP učesnik uništenja fabrika, koje su opljačkane i uništene i u vrijeme njihove vladavine; Država se brani u ratu puškom, a u miru zakonima i Ustavom.
SDP je svaki put glasao za varijante zakona kojima se mogla uništiti država BiH:  SDP je  glasao za Aprilski paket“, da je prošao ne bi danas imali države BiH. Kako!? Odgovor nađite na  www.ipacc.ba u članku prevara sa Aprilskim paketom. SDP je bio pristao i na „Prodski“ sporazum, da je prošao takodje bi nestalo države BiH, jer je najbitnija odredba PRUDA bila da se državna imovina prenosi na entitete, a da država BiH ostane bez vlasništva nad državnom imovinom. U tom slučaju država BiH bi izgubila unutrašnji suverenitet i brzo bi nestala. SDP je ostao najviše uporan u zahtjevu da se Vlasništvo nad državnom imovinom, putem Zakona o državnoj imovini, prenese sa države BiH na entitete. Taj Zakon SDP je podnio u 2014. godini, ali ga je povukao iz procedure, pred izbore.Više o prevari naroda sa državnom imovinom, vidi na www.ipacc.ba .SDP je je podržao Zakon o prebivalištu, kojim se otežava, maltene zabranjuje povratak u entitet RS.  
Kakva je to ujedinjena BiH, kad se otežava povratak odakle su protjerani sa vjekovnih ognjišta.
Treba naglasiti da i Bakir Hadžiomerović se nikad nije ogradio od Aprilskog paketa, ni od Pruda, ni od Raspodjele državne imovine na entitete, ni od Amandmana za Distrikt Brčko, ni od Zakona o prebivalištu, ni od Zakona o Ličnoj karti. A svaki od navedenih zakona ili ustavnih promjena je bio koban udarac jedinstvu države BiH. 

 
< Prev   Next >