Forbid the use of expression: 'ethnical cleansing'
Sarajevo, 31.07.2007.


Sedmu konferenciju Međunarodne asocijacije istraživača genocida, održane u Sarajevu od 9. do 13. Jula, mediji su propratili, ali su izostavili glavnu poruku tog skupa. Koristim priliku da prenesem upozorenje Predsjednika Međunarodne asocijacije istraživača genocida na pogubnost upotrebe riječi ETNIČKO ČIŠĆENJE. Gospodin Gregori Stanton, iz Washingtona, doslovice je rekao: „ Dužnost je svih da se lično uzdrže od izgovaranja, a da se suprostave drugima kad izgovaranju te zlonamjerne riječi, koja je izmišljena samo da bi se izbjegla upotreba riječi genocid, jer za genocid postoji obavezujuća međunardna vojna intervencija. Umjesto te cinične riječi, treba upotrebljavati riječ BRUTALNI PROGON ili PRINUDNA DEPORTACIJA ili RATNI ZLOČINI ili ZLOČINI PROTIV ČOVJEČNOSTI ili GENOCID. Posebno je podvukao opasnost da se ta riječ upotrebljava od Bosanske vlade i opasnost da se unese u DOKUMENTE državnih ili nižih organa vlasti, jer tada ispada da je to naša saglasnost da se ne radi o genocidu, da se radi o jezivim zločinima protiv čovječnosti, da se ne radi o brutalnim progonima. Upozorio je da je upotreba te riječi od Bosanske vlade RAZBILO AKCIJU međunarodne zajednice. Takođe, ta se riječ već nalazi u nekim dokumentima BiH državnih organa i da to već mnogo šteti, ali da se ubuduće nebi smjela upotrebljavati. Prosto je treba zabraniti.


DIREKTOR INSTITUTA

    mr Nurija Omerbašić